Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Znalecký a oceňovací ústav s. r. o.

Znalecký a oceňovací ústav s. r. o. vznikl spojením sil tří špičkových odborníků v oblastech znalectví. Gros společné činnosti představuje znalectví a oceňování majetku doplněné o investiční, finanční, ekonomické a daňové poradenství. Společnost neustále vytváří a udržuje síť spolupracovníků a obchodní partnerů v oblastech předmětu činnosti, ale i v oblastech na ně navazujících.

Ing. arch. Vladimír Erben (1951)

 • dlouholetý soudní znalec v oboru ekonomika
 • soudní znalec v oboru Školství a kultura – umění výtvarné se specializací obrazy, sklo, porcelán, starožitný nábytek
 • zkušenosti z podnikatelské činnosti a investiční výstavby
 • odborník na zpeněžování majetku od movitých věcí po komplexní ekonomické celky

Ing. František Kocourek (1957)

 • soudní znalec v oboru ekonomika
 • certifikovaný odhadce majetku Bankovního institutu, QON
 • poskytovatel služeb v oblasti realit
 • absolvent řady kurzů oceňování majetku, podniků, staveb a pozemků a správy konkurzní podstaty

Ing. Petr Peštuka (1961)

 • znalec specializovaný na oblast ekonomiky a vyhodnocování investičních příležitostí
 • držitel makléřské licence
 • zkušenosti z obchodu s cennými papíry a dalšími investičními instrumenty, managementu a marketingu
 • absolvent série kurzů oceňování majetku

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Znalecký.cz

Často kladené otázky