Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Znalecké posudky

Nabízíme znaleckou činnost v oboru ekonomika se zaměřením na odhady, oceňování a posouzení hodnoty různých druhů zejména podnikatelského majetku. Poskytujeme znalecké posudky v oboru nemovitostí, podniků, účastí, akcií a movitých věcí...

více informací

Dědictví a správa majetku

Dědictví s sebou nese řadu povinností a potíží v podobě dědické daně nebo znehodnocení nabytého majetku. Nabízíme zpracování znaleckého posudku pro dědické účely, poradenství při manipulaci s nabytým dědictvím nebo v případě zpeněžení majetku a řešení potíží u podnikatelských pozůstalostí.

více informací

Poradenství

Poskytujeme poradenství v mnoha ekonomických oblastech. Především se jedná o zpracování podnikatelských záměrů pro poskytnutí bankovního úvěru, bankovní poradenství, poradenství kapitálový trh, hodnocení projektů pomocí metod finanční analýzy a zpracování ekonomických studií podle potřeby klienta.

více informací

Cenové mapy

Cenové mapy stavebních pozemků zpracováváme a aktualizujeme ve formátech zadavatele. Mapy dodáváme i v digitálním formátu a zajistíme tisk cenových map i textových podkladů. Současně uskutečňujeme konzultace a poradenství s realitními kancelářemi, znaleckými asociacemi a cenovými odborníky.

více informací