Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Znalecké posudky

Znalectví v oboru ekonomika

 • oceňování podniků
 • oceňování motorových vozidel a zemědělské techniky
 • oceňování nemovitostí
 • oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic
 • přezkoumávání správnosti ceny podniku a jeho části při jeho převodu nebo nájmu z ekonomického hlediska
 • přezkoumávání činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů
 • přezkoumávání přeměny společností z ekonomického hlediska
 • zpracování znaleckých zpráv o fúzi společností
 • posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro účely převodu na úhradu dluhu, přiměřenosti ceny z ekonomického hlediska
 • prozkoumávání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku z ekonomického hlediska
 • posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře, nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu (§ 196a) ObZ) z ekonomického hlediska
 • přezkoumávání návrhu smlouvy o fúzi, výše vypořádacích podílů, přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami z ekonomického hlediska

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Služby

Často kladené otázky