Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Znalecký posudek

Znalecký posudek je odborné posouzení věci soudním znalcem, náležitosti posudku jsou dány legislativou či požadavky soudu.

Znalecký posudek můžete využít:

 • v trestním řízení
 • v občanskoprávním řízení
 • v obchodních vztazích

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním posudků v oblastech ekonomiky, stavebnictví, školství, kultury a uměleckých řemesel. Typicky se týkají případů

 • nákupu, prodeje a oceňování majetku
 • majetkových vypořádání
 • oceňování pro úvěry, leasing, dražby, exekuce, insolvenční řízení
 • určení výše škod při pojistných událostech, škod způsobených zaměstnancem, obchodním partnerem ap.
 • rozhodčích a správních řízení

Znalecký posudek po Vás často vyžadují:

 • soudy
 • finanční úřad
 • obecní a krajské úřady
 • advokáti a notáři
 • exekutoři, insolvenční správci a likvidátoři
 • obchodníci s cennými papíry, dražebníci aj.

Ve znaleckém posudku běžně naleznete:

 • popis předmětné skutečnosti
 • výčet požadovaných otázek a odpovědí
 • znaleckou doložku
 • podpis
 • otisk pečeti

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Pojmy

Často kladené otázky