Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Potřebuji znalecký posudek na nemovitost při prodeji nemovitosti?

Ano, ale ne ke vkladu práva do katastru nemovitostí. Jinými slovy návrh na zápis vlastnického práva k nemovitosti můžete podat bez zpracovaného znaleckého posudku. Budete jej však potřebovat později a to v okamžiku určení daně z převodu nemovitostí, když Vás k tomu vyzve finanční úřad, což bude někdy do 90 dnů po zápisu v katastru nemovitostí. Znalecký posudek se zpracovává podle platné vyhlášky ke dni vkladu a to znamená v ceně tzv. administrativní. Daň budete platit z toho co bude vyšší – skutečná kupní (ve Vaše případě prodejní) cena nebo hodnota zjištěná znaleckým posudkem. Vzhledem k tomu, že znalec může při svém šetření zjistit některé nedostatky, které mohou mít vliv na zápis do katastru nemovitostí, doporučujeme zpracovávat znalecký posudek již při přípravě kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.