Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Vize

Smysl rozvoje Znaleckého a oceňovacího ústavu spatřujeme:

  • v neustálém zvyšování kvality našich služeb a
  • v odpovědném přístupu k životnímu prostředí.

Tuto vizi se snažíme realizovat, a proto

  • jsme zavedli normy ISO 9001 a ISO 14001
  • minimalizujeme energetickou náročnost svých aktivit
  • předcházíme škodám a haváriím
  • vzděláváme zaměstnance a oslovujeme obchodní partnery v intenci této vize
  • jsme otevření v poskytování informací o dopadech vlastní činnosti na životní prostředí

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Znalecký.cz

Často kladené otázky