Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

O firmě

Společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. byla založena třemi společníky na počátku roku 2000. Hlavním motivem založení bylo poznání, že problematika oceňování majetku je v dnešní době čím dál tím složitější a jednotlivé případy vyžadují stále více součinnosti jednotlivých odborníků. Týmová práce je tedy hlavním mottem naší práce. Jednotliví společníci však působí v oblasti oceňování a odhadů již delší dobu. V průběhu své individuální podnikatelské a znalecké činnosti docházelo k různým konzultacím, které postupně přerostly v potřebu sjednotit své postupy v jednotnou činnost zastřešenou jedinou společností. Cíleně je kolem firmy vytvářen okruh spolupracovníků, ať již specializovaných soudních znalců nebo poradců v nejrůznějších oborech tak, aby bylo možné zajistit co nejkomplexnější pohled v rámci jednotlivých projektů zejména pak u složitějších případů. V rámci činnosti firmy se postupně projevil i zájem klientů o doplnění služeb o poradenskou činnost. Jde především o služby spojené s hlavními produkty. V rámci poradenství se jedná tedy hlavně o investiční, finanční, ekonomické a daňové poradenství, opět zajišťované vlastními silami nebo z řad spolupracujících osob.

Ing.arch. Vladimír Erben (1951)

Je dlouholetý soudní znalec v oboru ekonomika (od roku 1978) – ceny a odhady nemovitostí, rovněž tak byl jmenován soudním znalcem pro obor Školství a kultura – umění výtvarné se specializací obrazy, sklo, porcelán, starožitný nábytek, má dlouholeté zkušenosti v investiční výstavbě, v průběhu své podnikatelské činnosti se posledních 13 let pravidelně setkával a nadále setkává s problematikou zpeněžování majetku od jednotlivých movitých věcí až po složité ekonomické celky. Tyto bohaté zkušenosti může kvalitně zúročit v odhadcovské i znalecké činnosti.

Ing. František Kocourek (1957)

Byl jmenován soudním znalcem pro obor ekonomika – odhady cen nemovitostí v roce 1989, problematikou se zabývá intenzivně po celou dobu, je certifikovaným odhadcem majetku Bankovního institutu a.s. – QON, svoji odbornou činností podporuje i aktivity realitní kanceláře Reality Kocourek, kde rovněž získává širokou databázi tržních cen z realizovaných obchodů. Absolvoval řadu kurzů a školení zabývajících se oceňováním majetku především v oblasti nemovitostí a podniků, rovněž tak se v průběhu své podnikatelské činnosti zabýval oceňováním pro tyto komodity majetku.

Ing. Petr Peštuka (1961)

Již více než deset let spolupracuje s oběma znalci především v oblasti ekonomiky a vyhodnocování investičních příležitostí. V roce 1994 složil makléřské zkoušky a je držitelem licence makléře Ministerstva financí pro obchodování s cennými papíry, poté krátkou dobu pracoval u obchodníka s cennými papíry i u investiční společnosti, absolvoval specializované kurzy k oceňování majetku. Vedl střední firmu v oblasti automobilového průmyslu a má další bohaté zkušenosti z managementu a marketingu.

Společnost je od 18.8.2000 zapsána v prvním oddíle seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost podle zákona číslo 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a na základě tohoto zápisu je schopna zpracovávat znalecké posudky v různých oborech a pro různé účely.

Společnost rovněž tak provádí oceňování majetku na základě koncesí a živnostenských listů podle Živnostenského zákona a to v širokém spektru oceňovaných majetkových komodit.

V roce 2004 jsme rozšířili územní působnost našeho ústavu a otevřeli jsme pobočku ve Zlíně. Více viz kontakty.

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Znalecký.cz

Často kladené otázky