Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Oceňování

Můžeme pro Vás připravit nejrůznější druhy tržních ocenění, které jsou dnes vyžadovány i pro běžné znalecké posudky, a to sice:

  • ocenění nemovitostí pro bankovní účely obecně
  • ocenění pro hypoteční účely
  • ocenění movitého majetku všeho druhu (technologické celky, soubory strojů a zařízení aj.)
  • ocenění pohledávek
  • ocenění nehmotných aktiv (software, ochranné známky, know-how, cenné papíry aj.)
  • ocenění podniků

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Služby

Často kladené otázky