Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Poradna

Otázky

Odpovědi

Jak stanovit nájem po deregulaci?

Palčivou otázkou deregulace nájemného zůstává, jak optimálně a bezkonfliktně stanovit nájemné po deregulaci. Samozřejmě nejlepším způsobem je dosažení vzájemné shody mezi nájemcem a pronajímatelem, ovšem ve většině případu je nutno tuto shodu opřít o stanovisko třetí, nezávislé osoby. Zde přichází v úvahu oslovení renomovaného znalce (opět nejlépe ve shodě stran), který zájemcům zpracuje odborný posudek. Nejčastěji přitom vychází z místně obvyklého nájemného a upravuje ho metodami, které berou v potaz technický stav a vybavenost bytu, polohu, dopravní dostupnost, občanskou vybavenost okolí a mnohé jiné faktory.

Oslovení znalce je optimální cestou, jak se vyhnout jakýmkoli dalším sporům a nákladům na ně.

Budu potřebovat znalecký posudek na nemovitost či podnik v dědickém řízení?

Obecně se dá říci, že znalecký posudek na předmět dědictví potřebovat nebudete. Ohodnocení provede notář, neměl by být problém s katastrem nemovitostí, ani se správcem daně.

Ovšem jsou případy, kdy se Vám může znalecký posudek více než hodit, a to sice:

  • finanční vyrovnání mezi více dědici a
  • prodej předmětu dědictví v období, které podléhá dani z příjmu

V obou případech budete potřebovat kvalifikované ohodnocení majetku v momentu dědictví, a to buď kvůli ospravedlnitelnému vyrovnání s ostatními dědici, nebo kvůli doložení nabývací ceny majetku v době nabytí. Nejlépe již v momentu nabytí pořiďte dokumentační podklady pro znalecký posudek.

Jsou nutné znalecké posudky v případě převodů majetku mezi ekonomicky spřízněnými osobami?

Povinnost posouzení hodnoty převáděného majetku je dána přesažením 10 % základního jmění společnosti nabyvatele. Pod touto hranicí posudku netřeba, po přesažení je třeba ocenit majetek znaleckým posudkem soudně určeného znalce.

Mezi právními znalci převládá názor, že i roční nájem mezi osobami spřízněnými po přesažení 10 % základního kapitálu nabyvatele je vhodné znalecky posoudit, aby se předešlo neblahým konfliktům se správcem daně.

A konečně, znalecké posudky jsou vhodné i při určení výše převodních (transferových) cen. Daňová správa sice určuje pouze závazné posouzení, které se velmi blíží znaleckému posudku a které jsme schopni poskytnout v rámci poradenství, avšak v případě jakékoliv možnosti sporu se správcem daně je vhodnější mít připraven znalecký posudek.

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Služby

Často kladené otázky