Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Soudní znalec

Soudní znalec je odborník v určité oblasti jako jsou ekonomika, stavebnictví, specifické druhy zboží. Znalcem ho jmenuje krajský soud po podrobném prozkoumání jeho způsobilosti – vzdělání a praxe v daném oboru. Krajský soud také vede seznam místně příslušných znalců.

Znalec je oprávněn vyhotovovat znalecké posudky, které se uplatňují především u soudních řízení, ale také i u správních řízení a u různých právních úkonů. O tom, co se dozvěděl při své činnosti, je povinen zachovávat mlčenlivost. Na rozdíl od odhadce je trestně odpovědný za zpracované posudky.

Potřebujete-li tedy státními orgány prověřeného odborníka v oblastech ekonomiky, oceňování a zpeněžování majetku, podniků, staveb, pozemků a podstat konkurzní oblasti, určitě oslovte některého z našich odborníků:

Ing. arch. Vladimír Erben

 • dlouholetý soudní znalec v oboru ekonomika (od r. 1978)
 • soudní znalec pro obor Školství a kultura – umění výtvarné se specializací obrazy, sklo, porcelán, starožitný nábytek
 • zkušenosti z podnikatelské činnosti a investiční výstavby
 • odborník na zpeněžování majetku od movitých věcí po komplexní ekonomické celky

Ing. František Kocourek

 • dlouholetý soudní znalec v oboru ekonomika (od r. 1989)
 • certifikovaný odhadce majetku Bankovního institutu, QON
 • zkušenost z oblasti realitních služeb
 • odborník na oceňování majetku, podniků, staveb a pozemků a správy konkurzní podstaty

Ing. Petr Peštuka

 • znalec v oboru ekonomika a vyhodnocování investičních příležitostí
 • držitel makléřské licence
 • zkušenosti z obchodu s cennými papíry a dalšími investičními instrumenty, managementu a marketingu
 • odborník na oceňování majetku a investiční příležitosti

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Pojmy

Často kladené otázky