Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Slovníček

Akcie
Cenný papír vyjadřující podíl na vlastnictví společnosti. Vlastník se dle výše svého podílu může podílet na zisku (dividenda), na řízení společnosti a na likvidačním zůstatku. Podstatné je rozdělení akcií na jméno (konkrétní osoby, ...
Zobrazit detail
Finanční náklady (financial expenses)
Finanční náklady (financial expenses)
Finanční náklady jsou náklady na pořízení a obsluhu cizího kapitálu a náklady finančních operací. Typicky se jedná o úroky z úvěrů, půjček, směnek, poplatky bance apod.
Zobrazit detail
Metoda oceňování pomocí kapitalizace příjmů
Metoda oceňování pomocí kapitalizace příjmů (také metoda oceňování pomocí trvalého zisku) je valuace aktiva založená na předpokladu, že vnitřní hodnota aktiva je přímo úměrná budoucím příjmům z daného aktiva.
Zobrazit detail

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Pojmy

Často kladené otázky