Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Relevantní zákony a vyhlášky

Potřebujete dohledat právní úpravy vztahující se ke znalectví a oceňování? Potřebujete mít všechny příslušné zákony na jednom místě? Tady jsme je pro Vás shromáždili:

Název Označení Soubor
Zákon o oceňování majetku Zák. 151/1997 Sb. 244 kB
  • provádění vyhláška
Vyhl. 540/2002 Sb. 2602 kB
  • prováděcí vyhláška
Vyhl. 640/2004 Sb. 213 kB
Zákon o cenách Zák. 526/1990 Sb. 230 kB
Zákon o znalcích a tlumočnících Zák. 36/1967 Sb. 216 kB
Obchodní zákoník Zák. 513/1991 Sb. 2880 kB
Katastrální zákon Zák. 344/1992 Sb. 250 kB
  • vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
Vyhl.162/2001 Sb. 253 kB
  • vyhláška - seznam katastr. území s cenami zemědělských pozemků
Vyhl. 463/2003 Sb. 1012 kB
  • zákon o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem
Zák. 265/2001 Sb. 215 kB
Zákon o dani z nemovitostí Zák. 338/1992 Sb. 245 kB
Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí Zák. 357/1992 Sb. 258 kB
Zákon o účetnictví Zák. 563/1991 Sb. 2124 kB
Zákon o konkursu a vyrovnání Zák. 328/1991 Sb. 2124 kB
Exekuční řád Zák. 120/2001 Sb. 2138 kB
Zákon o veřejných dražbách Zák. 26/2000 Sb. 293 kB

Nebude-li se orientovat v tom, jak se daný zákon vztahuje k Vaší specifické situace, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Pojmy

Často kladené otázky