Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Odhadce majetku

Odhadce majetku je fyzická nebo právnická zpracovávající tržní ocenění na základě živnostenského oprávnění pro následující kategorie oceňování majetku:

  • věci movité
  • věci nemovité
  • nehmotný majetek
  • finanční majetek
  • podniky

Zákon č. 130/2008 Sb. stanovuje kritéria vzdělání a praxe odhadců s ohledem na dané kategorie a zavazuje je k:

  • zamezení střetu zájmů
  • uchování důvěrnosti informací
  • řádnému provozování živnosti
  • pojištění profesní odpovědnosti za příp. škody vzniklé v souvislosti s vykovávanou činností
  • zajištění systému jakosti a odpovědnosti

Odhadce majetku z titulu své funkce nemůže vyhotovit znalecký posudek, který může být vyhotoven pouze soudním znalcem.

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.