Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Další zdroje

Potřebuje-te li dohledat užitečné informace o oceňování, znalectví, správě majetku...

Oceňování, pozemky, výstavba, relevantní statistiky

ČNB Česká Národní banka
ČSU Český statistický ústav – veškeré statistiky českého hospodářství aj.
ARES souhrn ostatních registrů (OR, DPH, EZP aj.)
Justice.cz portál českého soudnictví zahrnující obchodní a insolvenční rejstřík
Katastr nemovitostí vybrané údaje katastru nemovitostí
Oceňování nemovitostí portál shromažďující informace o oceňování nemovitostí
Český normalizační institut vše vztahující se k normám
Centrální adresa portál České pošty o veřejných dražbách a zakázkách
Obce data měst a obcí o počtech obyvatel, vybavenosti, kontaktech aj.
e-aukce portál o veřejných dražbách vč. souvisejících informací
Úřad průmyslového vlastnictví
info o průmyslových právech, ochranný známkách, patentech aj.
Akcie portál o cenných papírech
eStav portál o stavebnictví, projektování a investiční výstavbě
Czechstav portál o stavebnictví

Vzdělávání v oblasti oceňování a znalectví

IOM VŠE Institut oceňování majetku VŠE Praha
ÚSI VUT Ústav soudního inženýrství VUT Brno

Mezinárodní instituce

IVSC Výbor mezinárodních oceňovacích standardů
TEGoVA Evropská sdružení národních oceňovacích asociací
SAEZ Slovenská asociace ekonomických znalců

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.

Pojmy

Často kladené otázky