Znalecký ústav —
specialista při znalectví, expertízách a poradenství

Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, tržní ocenění i ostatní analýzy a poradenskou činnost.

Jsou nutné znalecké posudky v připadě převodů majetku mezi ekonomicky spřízněnými osobami?

Ano i ne. Obchodní zákonník na tento případ pamatuje ve svém ustanovení § 196a, ale zavádí limitní hodnotu vůči základnímu kapitálu. Takže přesáhne-li hodnota takto převáděného majetku 10% hodnoty základního kapitálu společnosti nabyvatele je ocenění majetku znalec nutné á to dokonce ne základě jmenování znalce soudem. Je-li hodnota majetku nižší než stanoví limit v Obchodním zákoníku ocenění nutné není. Někteří právníci se rovněž kloní k názoru, že pronajímají-li osoby spřízněné majetek a hodnota nájmu za rok rovněž překračuje zmíněných 10% bylo by vhodné postupovat stejně. Každopádně je však v tomto případě postupovat velmi obezřetně, neboť důsledky takových rozhodnutí mají dopady jak v oblasti daňové tak mnohdy i v rovině trestněprávní odpovědnosti. Proto posudky raději doporučujeme v každém případě kdy nejde o běžnou obchodní transakci.

Pokud potřebujete využít znalecké nebo oceňovací služby či jen poradit, domluvte si s námi osobní schůzku na tel. 582 334 882 nebo prostřednictvím e-mailu ustav@znalecky.cz. Nabízíme také komplexní služby a poradenství v našem oboru.

Pokud zatím váháte, můžete si prohlédnout naše reference a profily našich odborníků.